Ytterligare värden

 • Warehousing

  Specialiserade lagringsanläggningar till olika storlekar och med olika säkerhetsnivåer – lagerlösningar som du verkligen kan lita på. Alternativen varierar från hämtning och lämning av varor till lager som inkluderar tjänster som innefattar märkning, packning/ompackning, temperaturkontrollerad förvaring, terminaltjänster, tullager och så vidare.

 • Brokerage Services

  Inte så sugen på pappersarbete? Vi kan hjälpa dig med hantering av tullformaliteterna i både ursprungs- och destinationslandet, exempelvis export- och importdeklarering; T1 Doc; mäklartjänster; temporär import/export; Certifikat för härkomstpapper, m.m.

 • Third Party Billing

  Kunder hamnar ofta i en situation där mottagaren befinner sig i ett land, men att leveransadressen är i ett annat. Ibland är det nödvändigt att för bekvämlighetens eller flexibilitetens skull, skeppa varorna till en tredjepartsperson i stället för till mottagaren.

 • Dangerous Goods

  Skeppning av farligt gods genom luft, sjö, eller landtransporter – även de allra farligaste typerna av gods är i säkra händer! Alla transporter måste uppfylla villkoren för ADR/DGR/IMDG och ett formulär för MSDS (Material Safety Data Sheet), måste fyllas i och lämnas för alla farliga gods.

Tilläggsvärden – ett värdefullt val av våra tilläggstjänster.

Kontakta oss så ger vi dig ett personligt erbjudande!