Tailor Made Solutions

 • Priority+™

  Alltid först i kön.

  Leverans på utsatt tid

  Dina varor levereras på utsatt tid.

  Tidsspecifik upphämtning

  Dina varor hämtas upp en specifik tidpunkt.

  Först i kön

  Normalt sett levereras varor enligt närheten till mottagaren eller enligt den ordning varorna är lastade, men genom att köpa denna tjänst så hamnar du först i kön. Detta garanterar inte leverans vid en specifik tid, men gör så att du får snabbare leverans än de andra.

 • OOH!™

  Vi jobbar medan andra sover.

  Leverans före klockan 8 på morgonen

  Leverans av varorna sker innan arbetsdagen börjar (innan kl 8 på morgonen).

  Leverans efter klockan 6 på kvällen

  Leverans av varorna sker efter arbetsdagen har slutat (efter kl 6 på kvällen).

  Leverans och hämtning under helgen

  Ibland behöver du mer än fem arbetsdagar på en vecka. Vi levererar och plockar upp varor under helgen.

Tailor Made Solutions – projektspecifika lösningar.

Kontakta oss så ger vi dig ett personligt erbjudande!