Papildomos paslaugos

 • Warehousing

  Įvairių saugumo lygių ir apimties patikimos sandėliavimo paslaugos! Galimi variantai – tik sandėliavimo sprendimai arba sandėliavimas, apimantis žymėjimą etiketėmis, pakavimą ar perpakavimą, temperatūros kontrolę, terminalo paslaugas, sandėliavimą muitiniuose sandėliuose, paėmimą bei supakavimą ir kt.

 • Brokerage Services

  Nenorite patys tvarkyti dokumentų? Mes galime jums padėti tai padaryti, t. y. organizuoti eksporto-importo deklaracijos, T1 Doc, kilmės sertifikato dokumentų tvarkymą, laikiną eksportą ar importą, atlikti tarpininkavimo ir kitas paslaugas.

 • Third Party Billing

  Pasitaiko situacijų, kai gavėjas yra vienoje šalyje, o pristatymo vieta kitoje šalyje. Kartais patogiau pristatyti prekes ne gavėjo vardu, bet trečiojo asmens vardu.

 • Dangerous Goods

  Net pavojingiausių krovinių gabenimas oru, jūra ar keliais – patikimose rankose! Pavojingų krovinių vežimas turi atitikti galiojančių ADR/DGR/IMDG taisyklių reikalavimus. Be to, dėl visų pavojingų krovinių turi būti pateiktas Saugos duomenų lapas.

Papildomos paslaugos, kurias verta pasirinkti.

Susisiekite su mumis ir mes jums pateiksime individualų pasiūlymą!