Lisaväärtused

 • Warehousing

  Kui kaupa on vaja vahepeal ladustada, sobivad selleks erineva suuruse ning turvatasemega laopinnad, millele saad alati kindel olla!

  Pakume lisateenuseid nagu 24/7 sissepääs ja jaotusvedu, lisaks ka kaupade komplekteerimise, sildistamise, pakendamise, temperatuuritundliku kauba ladustamise jms võimalusi.

 • Brokerage Services

  Korraldame sinu eest tollivormistuse ning lisateenusena saame pakkuda tollivormistust ka teistes riikides – nii ei pea sa paberimajandusega pead vaevama!

 • Third Party Billing

  Logistikas võib ette tulla olukordi, kus arve tuleb esitada kolmandale osapoolele või sootuks kolmandas riigis asuvale ettevõttele.

  Näiteks olukorras, kus vedu toimub Eestist Lätti, kuid arve tuleb esitada Rootsi ettevõttele, on sobivaks teenuseks meie kolmanda osapoole makselahendus ehk Third Party Billing.

 • Dangerous Goods

  Pakume erinevate ohuklassidega määratletud veostele rahvusvahelist maantee-, mere- ja lennutransporti.

  Kaupade transport peab vastama kehtivatele ADR/DGR/IMDG regulatsioonidele ja MSDS (Material Safety Data Sheet) olemasolu peab olema tagatud kõikide ohtlike kaupade puhul. Siis on ka kõige ohtlikumad veosed kindlates kätes

Lisaväärtused – meie väärt valik lisateenuseid.

Soovid pakkumist? Võta ühendust!